Nærvær

Imødekommende

Fleksibel

Rummelighed

Smilende

Vi tilbyder

– En personlig tilrettelagt hjemmepleje der er tilpasset dine behov.

– En stabil hjemmepleje.

– En fleksibel hjemmepleje, med respekt for den enkelte borger.

– Kun Fast personale.

  • Du vil få en fast kontaktperson tilknyttet, som også vil være den person der primært kommer i dit hjem.

– Kun uddannet personale.

– Kun dansktalende personale.